Sportovní gymnastika – zahájení cvičení a nábor

Oddíl sportovní gymnastiky zahajuje cvičení v týdnu od 6. září (pondělí 16:00 závodní družstva, středa 15:00 přípravky a 16:00 závodní družstva a rekreanti).

Nábor proběhne ve středu 15. září od 15 hodin (není třeba se hlásit předem, věci na cvičení s sebou, konec cca 16:30)Bude-li příznivé počasí, proběhne nábor venku (sportovní oděv + obuv s sebou).

  • pro děvčata ve věku 5-7 let (ročníky narození 2014-2016)
  • všeobecná průprava zaměřená na rozvoj koordinace pohybů, síly, obratnosti a rychlosti, tj. průprava pro další, i negymnastické sporty
  • tréninky 1,5 h 2x týdně (Po+St, St+Pá družstvo pokračující přípravky, začátky v 15 h)
  • cena 600 Kč/měsíc + 200 Kč roční příspěvek ČOS (září-prosinec celkem 2600 Kč)

Do oddílu dále přijímáme šikovná děvčata s předchozí gymnasticky zaměřenou průpravou, v omezených počtech pro doplnění volných míst v závodních družstvech (tréninky 3x týdně, ročníky narození 2014 a starší). Předpokládáme i zapojení do prázdninových aktivit oddílu (letní soustředění, zimní lyžování) a ochotu obětovat pár sobot v roce gymnastickým závodům. Zájemci hlaste se na zkušební trénink ve dnech tréninků Po-St-Pá od 15:30.

Podrobnosti Vám rády zodpoví: Karolina Schwarzová, 608 582 402, kaschwarzova@seznam.cz, Lucie Pracnová, 605 338 925, luciepracnova@gmail.com

Vzhledem k stále platnému opatření vlády je třeba dodržovat tato nařízení: Je zakázán vstup osoby s klinickými příznaky onemocnění covid-19. S výjimkou dětí do 6 let věku musí cvičenci před cvičením prokázat dokladem splnění jedné z podmínek systému O-T-N  ( očkování+14 dní, test ATG/PCR, nemoc-180 dní ).  (systém O-T-N/ očkování+14 dní, test ATG/PCR, nemoc-180 dní ).

Jako forma průkazu je dostatečné: 

  • potvrzení od zdravotníků nebo z registru očkování dle systému O-T-N, 
  • samotesty jsou uznatelné pouze pokud se provedou přímo na místě, 
  • samotesty provedené ve škole a škola na ně vydá potvrzení, nebo rodiče doloží čestné prohlášení. Použitelnost výsledků ATG testů je 72 hodin. 

V případě neposkytnutí odpovídajícího dokladu v papírové nebo elektronické formě nesmí být vstup do cvičení umožněn.
Ve vnitřních prostorách mimo tělocvičen platí povinnost nosit respirátor, nebo odbodný ochranný prostředek třídy FFP2. Je uzavřena galerie a doprovod dětí žádáme, aby se během cvičení nezdržoval ve vnitřních prostorách sokolovny.