Ženy, kondiční cvičení se zdravotními prvky

Hodiny jsou určeny pro ženy, které si chtějí zacvičit, ale nevyhovují jim rychlé moderní styly. Cvičení je zaměřeno spíše na zdravotní stránku, vyrovnávání svalových dysbalancí ze sedavého způsobu zaměstnání, udržování kloubního rozsahu, dechová cvičení a správné držení těla. Skladba hodiny vychází z různých cvičebních stylů, jako jsou jóga, strečink, dynamický strečink a posilování. Při cvičení využíváme bosu, gymbally, činky, švihadla, overbally, míče a další. Naším zájmem je, aby hodiny byly pestré a cvičenky se různými způsoby příjemně protáhly a uvolnily před spánkem.

Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat ve III.oddíle nácvik hromadné skladby Tančím s Abbou, která bude předvedena na akci Sokolské Brno 2022 v termínu 10.12.6.2022. Nácvik začíná od 6.10.2021 a bude probíhat každou středu od 20h do 21 h ve velkém sále. Zájemkyně o nácvik se mohou hlásit cvičitelce Anně Šilhanové (tel: 737 769 514)
Běžná cvičební hodina III. oddílu se přesune do malého sálu v čase 18,30-19,30h.

Kdy cvičíme

Malý sál

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Středa

Velký sál

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle