Ženy, kondiční cvičení se zdravotními prvky

Hodiny jsou určeny pro ženy, které si chtějí zacvičit, ale nevyhovují jim rychlé moderní styly. Cvičení je zaměřeno spíše na zdravotní stránku, vyrovnávání svalových dysbalancí ze sedavého způsobu zaměstnání, udržování kloubního rozsahu, dechová cvičení a správné držení těla. Skladba hodiny vychází z různých cvičebních stylů, jako jsou jóga, strečink, dynamický strečink a posilování. Při cvičení využíváme bosu, gymbally, činky, švihadla, overbally, míče a další. Naším zájmem je, aby hodiny byly pestré a cvičenky se různými způsoby příjemně protáhly a uvolnily před spánkem.

Kdy cvičíme

Malý sál

Pondělí

Velký sál

Středa