Jednota

Výbor jednoty

Ing. Jakub Martin
Starosta
starosta@sokoldejvice.cz
Ing. Rudolf Marvan
Místostarosta
mistostarosta@sokoldejvice.cz
Jana Rampulová
Jednatelka
jednatelka@sokoldejvice.cz
Mgr. Michal Burian Ph.D.
Vzdělavatel

Sportovní oddíly

Kryštof Bednár
Šerm
Pavel Trska
Tenis
Lucie Pracnová
Sportovní gymnastika
Miroslav Budín
Karate
Ema Smutná
Skauti
Václav Hodek
Basket

Sokolská všestrannost

Anita Šlemrová
Náčelnice
Vlasta Souček
Náčelník
Helena Bergmanová
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti
Ing. Jan Marvan
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti
Jan Ježek
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti

Kontrolní komise

JUDr. Kateřina Džbánková
Předseda
Ing. Jakub Hynek
Člen
Ing. Tomáš Marvan
Člen