Jednota

Výbor jednoty

Ing. Jakub Martin
Starosta
starosta@sokoldejvice.cz
Ing. Rudolf Marvan
Místostarosta
mistostarosta@sokoldejvice.cz
Mgr. Michal Burian Ph.D.
Vzdělavatel

Sportovní oddíly

Kryštof Bednár
Šerm
Pavel Trska
Tenis
Lucie Pracnová
Sportovní gymnastika
Miroslav Budín
Karate
Ema Smutná
Skauti
Václav Hodek
Basket

Sokolská všestrannost

Jana Rampulová
Náčelnice
Vlasta Souček
Náčelník
Anita Šlemrová
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti
Aneta Gandalovičová
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti
Pavlína Pecharová
Člen výboru za odbor sokolské všestrannosti

Kontrolní komise

Ing. Jakub Hynek
Předseda
JUDr. Kateřina Džbánková
Člen
Ing. Jan Marvan
Člen