Skauti

18. oddíl Junáků byl založen v roce 1931, nicméně svými kořeny zasahuje ještě hlouběji do minulosti. Přes různé peripetie, které historie od roku 1939 skautům přinášela, se zásluhou členů podařilo udržet jeho kontinuitu, a to i přesto, že oddíl musel být třikrát oficiálně zrušen a znovu založen. V době před listopadem 1989 našel útočiště v TJ Sokol Praha Dejvice jako turistický oddíl mládeže.

Program skautských oddílů je dělen podle věkových kategorií: vlčata a světlušky (6 – 10 let), skauti a skautky (11 – 15 let), roveři a rangers (nad 15 let). Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Děti se scházejí pravidelně jednou týdně na dvouhodinových schůzkách, které probíhají v naší klubovně na adrese Dejvická 2. Zhruba jednou měsíčně se konají víkendové výpravy mimo Prahu a na počátku letních prázdnin pak třítýdenní tábor.

Více informací a kontakty na vedoucí najdete zde.