Jak se stát členem

Podmínky členství jsou určeny stanovami ČOS. U nových členů je potřeba vyplnit a podepsat přihlášku. U nezletilých musí být na přihlášce uveden písemný souhlas zákonného zástupce. Další podmínkou členství jsou zaplacené členské příspěvky. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými členskými známkami na příslušné období.

Přihlášku ke členství je možné vyzvednout buď v kanceláři jednoty, nebo stáhnout v elektronické podobě. Před samotným odevzdáním přihlášky je nutné ověřit v kanceláři jednoty nebo u vedoucího příslušného oddílu možnost, resp. podmínky přijímání nových členů. Vyplněné a podepsané přihlášky se odevzdávají v pokladně. Členské a oddílové příspěvky se platí až po potvrzení přijetí přihlášky ze strany jednoty. Aktuální výši členských a oddílových příspěvků naleznete zde.