Změna pravidel cvičení v souvislosti s Covid opatřeními

V návaznosti na rozvolnění opatření proti šíření COVID-19 ze strany Ministrerstva zdravotnictví ČR, upravujeme  dříve vyhlášená epidemiologická opatření následovně:

Na děti do 18 let a jejich doprovod se nevztahuje povinnost prokazovat při příchodu do cvičení splnění podmínek O-T-N (Očkování-Test-Prodělaná nemoc). Pro ostatní cvičence starší 18 let nadále platí povinnost doložit cvičitelům/trenérům při příchodu do cvičení O-T-N dokladem od zdravotnického zařízení. Roušky jsou povinné ve společných prostorách, při cvičení nejsou požadovány.