Zahájení cvičení všech oddílů

Cvičení všech oddílů, včetně rodičů a dětí, zahajujeme od pondělí 6.9.2021. Vzhledem k stále platnému opatření vlády je třeba dodržovat tato nařízení:Je zakázán vstup osoby s klinickými příznaky onemocnění covid-19S výjimkou dětí do 6 let věku musí cvičenci před cvičením prokázat dokladem splnění jedné z podmínek systému O-T-N

  • O= očkování (14 dní po aplikaci poslední očkovací dávky)
  • T= testování ATG nebo PCR provedené zdravotnickým personálem nebo v rámci samotestování ve školách. Test nesmí být starší než 7 dní.
  • N=prodělání nemoci Covid-19 v minulosti ne delší než 180 dní

V případě neposkytnutí odpovídajícího dokladu v papírové nebo elektronické formě nesmí být vstup do cvičení umožněn.
Ve vnitřních prostorách mimo tělocvičen platí povinnost nosit respirátor, nebo odbodný ochranný prostředek třídy FFP2. Je uzavřena galerie a doprovod dětí žádáme, aby se během cvičení nezdržoval ve vnitřních prostorách sokolovny.Děkujeme všem za důsledné dodržování závazných protiepidemických opatření. Moc se na Vás a zahájení cvičení těšímeCvičitelé a trenéři