Informace pro členy šermu

Tréninky

Začátečníci

  • úterý 15:30-16:30
  • čtvrtek 15:30-16:30
  • pátek 16:00-17:00

Pokročilí

  • úterý 16:15-17:45
  • čtvrtek 16:15-17:45

Volný šerm

  • úterý 17:30-18:30
  • středa 19:30-20:30
  • čtvrtek 17:30-18:30
  • pátek 17:30-19:00

Očekává se, že každý přijde tak, aby v čas začátku tréninku byl již převlečen a rozcvičen.

Příspěvky

Na řádné uhrazení příspěvků je čas vždy v září a říjnu, resp. únoru a březnu. Na jaře se kromě oddílových příspěvků platí rovněž členská známka ČOS, jež pak platí celý kalendářní rok. Neuhradíte-li příspěvky včas, vystavujete se riziku placení penále, navíc se pak omezují běžné hodiny kanceláře, kdy je možno přijít a zaplatit.

Sociální sítě

Přidejte se do Facebooké skupiny členů, kam čas od času dáváme provozní věci.

Dejvický žebříček

Dejvický žebříček je zvláštní žebříček členů našeho oddílu, v němž se porovnávají šermíři z různých kategorií podle aktuálních bodů z žebříčku ČŠS a podle výsledků na některých trénincích.

Odkazy

Rolovat nahoru