Pozvánka na valnou hromadu jednoty, on-line, dne 31.3.2021

Dne 31.3.2021 od 18:30  se koná valná hromada jednoty. Vzhledem k pandemické situaci a platným nařízením vlády ČR bude valná hromada pořádána prostřednictví videokonference přes GoogleMeet.

Valná hromada se řídí jednacím řádem pro konání valných hromad a hlasování per rollam (znění je v příloze článku).

Členové Sokola Dejvice, kteří se chtějí zúčastnit valné hromady si požádají o zaslání linku na mail info@sokoldejvice.cz. Na mail obdržíte link a ostaní informace ohledně valné hromady (program, apod.).

Zvolení delegáti za jednotlivé oddíly obrží link automaticky. Daný email bude použit i pro následné hlasování per rollam.

Rolovat nahoru