default_mobilelogo
 • serm

Více z oddílu

Kurz pro začátečníky šk. rok 2018/19 (začínáme 2. října)

 • trénujeme 2x týdně 60 minut (úterý + čtvrtek 15:30 - 16:30)
 • šermířský dres ti na dobu kurzu zdarma zapůjčíme (ostatní materiál viz výše)
 • cena kurzu (říjen-leden) je 2.000 Kč (+ pokud není členem Sokola členské do T. J. - cca 100 Kč)
 • první hodina bude v úterý 2. 10. 2018 od 15,30 v dejvické sokolovně
 • přihlášky účastníci obdrží při první hodině
 • kurz bude co do počtu účastníků limitován

 

Šermířský oddíl Sokola Dejvice uvítá do svých řad nové tváře.

Kurz začátečníků otevíráme každoročně začátkem října daného školního roku. Tréninky probíhají 2-3 krát týdně v dejvické Sokolovně, část základní výstroje a výzbroje po dobu kurzu zapůjčujeme, část výstroje a výzbroje si musí účastníci během kurzu opatřit.

Tento kurz je určen zájemcům ve věku 9 - 13 let, se zájemci staršími lze dohodnout individuální výcvik. Více informací lze získat v kanceláři T. J. Sokol Praha Dejvice I. nebo u trenérů.

Šerm je sportem rytířským. Dobrý šermíř potřebuje rychlost a obratnost, ale také houževnatost a mazanost.

Věnovat se šermu u nás v oddíle obnáší pravidelný trénink, jednou za čas účast na šermířských závodech o víkendu (cca 6 krát do roka, podle věkové kategorie) a v létě týdenní soustředění.

Kontakt

 • Filip Hajný, předseda oddílu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • mgr. Radko Trohař, šermířský mistr, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kryštof Bednár, cvičitel, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Často kladené otázky

Od kolika let je vhodné začít se šermem?

Není vhodné, aby se šermem začínalo dítě, kterému je méně jak 8-10 let. Šerm je specifický vysokou mírou specializovaných pohybů a k tomu je žádoucí jistá úroveň základních pohybových schopností, kterou malé děti nemívají. Vedle toho je šerm náročný i intelektuálně (umět si představit sled jednotlivých akcí, předvídat chování soupeře apod.) a pro mladší děti by tak byl neúměrně náročný. Pro mladší děti je z tělovýchovného hlediska vhodnější, aby se rozvíjely všestranně (např. v rámci oddílu sokolské všestrannosti). Po dovršení věku cca deseti let je se šermem možno začít prakticky kdykoliv.

Jak probíhá výcvik začátečníků?

Začátečníci se zpočátku učí základní pohyby nohou (posun, odsun, výpad...), ke kterým se postupně přidává nácvik pohybů kordem a výuka základních způsobů bodu na cvičném terči. V další fázi se přechází k nácviku jednoduchých akcí ve dvojicích (tzv. "smluvená cvičení") a v závěru kurzu k volnému šermu na elektrickém aparátu. Zde je třeba říci, že zejména nácvik pohybu šermířských nohou bývá pro pro začátečníky někdy velmi náročný a "nudný" - všechny části nácviku jsou však velmi potřebné pro další osvojování šermířských dovedností.

Jste na děti přísní?

Někdy ano, až se tomu některé diví.

Jak je to s šermířským vybavením?

Aby byl šerm bezpečně prováděn, je třeba mít vhodnou šermířskou výstroj. Zpočátku začátečníci potřebují pouze šermířskou rukavici, později však množství dalších pomůcek. K těm patří především šermířská maska a kevlarová spodní vesta, dále kord, osobní šňůra a nakonec dres. Náš oddíl disponuje několika šermířskými dresy v dětských velikostech, které začátečníkům pro první rok půjčujeme. Část výstroje je ale třeba již během prvního roku zakoupit (a tedy počítat s patřičnými výdaji.) V případě, že zakoupíte nějaký šermířský materiál a váš syn/dcera šermu zanechají, umožňuje náš oddíl zprostředkování prodeje použitého vybavení dalším zájemcům.

Kolik stojí šermířské vybavení?

Obecně je třeba se připravit na to, že šermířské vybavení je poměrně drahé, ale zato většina výstroje má dlouhou životnost.

V prvním roce je třeba si postupně obstarat:

 • rukavici: cca 400 Kč (jedná se o "spotřební zboží", vydrží cca 2 roky podle kvality)
 • masku (1600 N): cca 3 500 Kč (vydrží 10 let a více)
 • kevlarovou spodní vestu (800 N): cca 1 100 Kč (vydrží 10 let a více)
 • kord: cca 2 500 Kč (u malých dětí tzv. "krátký")
 • šňůra: cca 400 Kč
 • podkolenky (lze koupit běžné bílé v libovolném obchodě)
 • chránič hrudníku (pouze děvčata): cca 400 Kč

Ve druhém roce je třeba si obstarat šermířský dres (pro první rok dětem většinou půjčujeme, máme-li potřebnou velikost), který lze koupit buď s odolností 800 N, který je dražší, ale je s ním povoleno startovat i na mezinárodních závodech, nebo s odolností 350 N. Dres 800 N stojí cca 7 000 Kč, dres 350 N cca 3 000 Kč.

Velmi doporučujeme se před nákupem výstroje poradit s cvičiteli. Rovněž se může stát, že se podaří zajistit nějaké části výstroje za nižší cenu.

Kde se dá pořídit šermířské vybavení?

V principu existují 2 možnosti: buď odkoupit bazarové vybavení od někoho z bývalých členů oddílu, kteří nám toto vybavení nechají k odprodeji, popř. odkoupit od oddílu nějaký materiál, který oddíl před časem nakoupil; nebo se po vybavení poohlédnout u některých prodejců. Pokud je nám známo tak v ČR momentálně s šermířským vybavením obchodují tito prodejci:

 • ŠermCZ.cz: šermířský obchod, který dováží výrobky převážně od maďarského výrobce PBT
 • Ruby Fencing: šermířský obchod, který dováží výrobky převážně od německé firmy Uhlmann
 • 5Mfencing: šermířský obchod, který dováží výrobky převážně od německé firmy Allstar
 • p. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z Písku: prodává zboží převážně z Německa, některé výrobky i sám šije (zejména dresy a podvestičky); je s ním velmi dobrá domluva ohledně osobního předání skrz trenéry na některých turnajích

Velmi doporučujeme - než něco koupíte, poraďte se s cvičiteli našeho oddílu. Může se totiž stát, že koupíte buď za zbytečně vysokou cenu, nebo zboží, které při šermu kordem nevyužijete (příkladem takové chyby je jeden náš člen, který bez uvážení koupil šermířskou masku... - ale na fleret namísto pro kord).

V jaké výši se platí oddílové příspěvky?

Kdo chce být členem našeho oddílu, musí platit dvoje příspěvky:

 1. členské do Sokola (sokolská známka) - tyto se platí vždy na kalendářní (tj. nikoliv školní) rok, vybírají se vždy v lednu/únoru; děti platí cca 200 Kč, dospělí 500 Kč (může se rok od roku lišit)
 2. oddílové příspěvky na šerm - platí se vždy na školní pololetí
 • začátečníci platí 2 000 Kč
 • ostatní - beztřídní platí 1 800 Kč
 • ti, kteří získají výkonnostní třídu dle pravidel Českého šermířského svazu, platí méně - podle toho kterou VT aktuálně mají 

Náš syn/dcera by chtěli začít šermovat, ale nemají dostatek času (např. by často vynechávali trénink). Nevadilo by to?

Vadilo. Protože je šerm zcela specifický sport, vyžaduje pravidelný trénink. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních šermířských dovedností je tak pravidelná účast. Ze zkušenosti víme, že cvičenci, kteří docházejí pouze 1x týdně, se obstojně šermovat nenaučí, šerm je přestane bavit a z oddílu odcházejí. Proto vyžadujeme pravidelnou účast minimálně 2x týdně a zvýšená absence je podstatnou překážkou pro docházení do kurzu začátečníků.

Účastní se váš oddíl závodů?

Ano, pravidelně se naši členové účastní závodů pořádaných pod patronátem Českého šermířského svazu. Účast našich členů na závodech (cca 6x do roka, podle věkové kategorie) vyžadujeme. Startovné je zpravidla 200 Kč. Náš oddíl přispívá na cestovné, část cestovného si hradí závodník sám. Startovné je za určitých podmínek propláceno.

Pořádá váš oddíl nějaký letní tábor?

Ano, každý rok pořádáme pro naše aktivní členy týdenní letní soustředění, většinou ve spolupráci s jinými spřátelenými šermířskými oddíly.

Co se má dělat, když dítě např. onemocní a nemůže přijít na trénink?

V takovém případě předpokládáme, že se nám dítě omluví např. pomocí SMS nebo e-mailu. Jde zde o to, abychom věděli, co se děje, když někdo např. dva týdny nepřijde. (Je nemocný? Nechal šermu? Nepředstírá před rodiči, že je na šermu?)

Jsem dospělý - mohu u vás začít se šermem?

Ano, je možné dohodnout i s dospěými individuální výcvik. Tréninky pak probíhají po lekcících á 30 minut ideálě 2x týdně s některým z cvičitelů. Po absolvování základního výcviku (popř. již během něj) mohou dospělí docházet na společné tréninky s ostatními. Základní výcvik trvá zpravidla 20 lekcí, během kterých se zájemci seznámí se základními pohyby šermířských nohou, základními polohami zbraně a zkouší provádět jednoduché akce tak, aby byli s to účastnit se volného šermu. Nevýhodou pro dospělé je skutečnost, že nejsme s to zajistit pro vyšší postavy (tj. ne děti) dresy na půjčení, a tak si při přechodu na volný šerm musí obstarat celou výstroj z vlastních prostředků.

 


Příručka

Náš šermířský Mistr Radko Trohař napsal didakticky velmi příhodně zpracovanou příručku pro začínající šermíře "Začínáme šermovat kordem". Příručka na čtyřiceti stranách provádí šermíře prvním rokem výcviku, vysvětluje podstatu jednotlivých pohybů, které jsou často doplněny ilustrací, a upozorňuje na časté chyby.

V případě zájmu je příručka k dostání u autora.


 

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy