default_mobilelogo
  • gymnastika

Oddíl sportovní gymnastiky pořádá v září 2018 nábor nových děvčat do gymnastické přípravky. Nábor bude probíhat pátek 14. září nebo středa 19. září od 15 hodin.

Do oddílu dále přijímáme šikovná děvčata s předchozí gymnasticky zaměřenou průpravou, pro doplnění závodních družstev (tréninky 3x týdně, ročníky narození 2011 a starší). Předpokládáme i zapojení do prázdninových aktivit oddílu (letní soustředění, zimní lyžování) a ochotu obětovat pár sobot v roce gymnastickým závodům.

Oddíl sportovní gymnastiky v TJ Sokol Praha Dejvice I. existuje ve své dnešní podobě od počátku 70. let 20. století a dnes se věnuje výhradně ženské sportovní gymnastice. V oddíle trénují děvčata ve věku 5-15 let pod vedením zkušených kvalifikovaných trenérů, z nichž někteří pamatují úplné začátky oddílu. Oddíl je veden v přátelském duchu tak, aby vedle výkonnostní gymnastiky byl podpořen i sportovní a osobní rozvoj našich gymnastek. A to jak v rámci pravidelných tréninků a gymnastických soutěží, tak třeba na letním a zimním soustředění. Další podrobnosti o oddíle, aktuální informace a fotky ze závodů a soustředění najdete zde.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy