Současnost

Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I. dnes patří jak k nejstarším tak zároveň k největším jednotám v celé České obci sokolské. I přesto, že jednota zanedlouho oslaví 130 let své existence, je svým posláním a programem stále mladá. Většinu její členské základny tvoří děti a mládež, kterým nabízí pestrou nabídku cvičení – od základního kondičního tělocviku přes herní cvičení až po sportovní disciplíny. Vedle cvičení v tělocvičně se mohou členové jednoty v průběhu roku zúčastnit také nejrůznějších soutěží, letních a zimních táborů, výletů do přírody nebo třeba dětského karnevalu a plesu. Ačkoliv jsou při cvičebních i mimocvičebních akcích prostřednictvím cvičitelů a trenérů využívány nejnovější poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu, stále jednota vychází z hodnot svých zakladatelů, mezi něž patří například osobní ukázněnost, kamarádství nebo vlastenectví.

Po propadu zájmu o tělovýchovu po roce 1989 dnes dejvický Sokol opět navštěvuje více než 1 100 cvičenek a cvičenců od 2 do 100 let. Mohou si vybrat z celkem 17 oddílů sokolské všestrannosti či specializovaných sportovních oddílů. V době, kdy tělesná zdatnost naší populace rok od roku klesá, je na každém zájemci, zda si vybere oblíbené cvičení rodičů a dětí, předškoláků, mladších a starších žáků nebo žákyň, dorostu, mužů, různé druhy cvičení žen, či zda se bude specializovat na sportovní gymnastiku, šerm, karate, tenis, nebo dá přednost skautskému oddílu.

Branami TJ Sokola Dejvice I. prošly v minulosti tisíce holek, kluků a dospělých všech generací, kteří zejména v tělocvičně, na tenisových kurtech nebo letních tábořištích prožili mnoho krásných chvil, na které rádi ve svém životě vzpomínají. V dejvickém Sokole bude každý vždy srdečně vítán, stejně jako tomu bylo téměř před 130 lety. Jako tenkrát i dnes se snaží dejvický Sokol dát svým členům něco navíc, něco, co žádná jiná tělovýchovná organizace nedokáže. Pokud chcete zjistit, co to je, tak neváhejte a přidejte se k nám.