Historické prapory

V roce 2014 rozhodl výbor jednoty nechat zrestaurovat všechny historické prapory a stuhy, které jednota za dlouhá léta svého působení pořídila nebo které jí byly věnovány. Na většině z nich se podepsal zub času – látky byly často poškozené od molů, žerdě polámané, na stuhách chyběla písmenka… Celkové náklady na zrestaurování praporů a stuh se vyšplhaly téměř na 120 tis. Kč, přičemž částkou 30 tis. Kč přispěla jednotě Česká obec sokolská. Zakázku provedla firma Velebný & Fam s.r.o. z Ústí nad Orlicí.  

Prapor Sokola Dejvického (1890)

Nejstarší a zároveň největší prapor Sokola Dejvice pochází z roku 1890 a jednotu přišel tehdy na 210 zlatých. Slavnost rozvinutí praporu se konala 31. srpna 1890. Matkou praporu byla Růžena Hennerová, kmotrami Alžběta Chodounská a Josefina Kavallová. Stuhy od matky a kmoter praporu se zachovaly a patří bezesporu mezi ty nejcennější, které jednota vlastní.

Výletní prapor (1925)

Tzv. výletní prapor věnoval jednotě 27. prosince 1925 u příležitosti slavnostního otevření nové (dnešní) tělocvičny ženský odbor. Prapor byl vyšitý sestrami A. Cenkovou, M. Cenkovou, B. Budínovou a M. Budínovou podle návrhu a za dozoru akad. sochaře br. K. Pavlíka.

Prapor dorostenců (1926)

Prapor dorostenců byl opatřen ze sbírky provedené nám. starosty J. Walterem v roce 1926, kdy se konal VIII. všesokolský slet. Prapor byl proveden opět dle návrhu a za dozoru br. K. Pavlíka.

Prapor žáků (1938)

Z historie praporu se nám zatím nepodařilo nic zjistit.

Prapory dorostenek a žákyň (1932)

Jelikož dorostenci a žáci své prapory už měli, snažila se s. K. Kolátorová v roce 1932 u příležitosti IX. všesokolského sletu opatřit na slet prapory také dorostenkám a žákyním. Starosta br. Dr. Al. Štůla dal sám zhotovit prapor dorostenek. Prapor žákyň byl opatřen sbírkou u dorostenek, žákyň a ochotných jedinců. Navrhovatelem obou praporů byl opět br. K. Pavlík. Prapor dorostenek zhotovila sestra X. Kučerová a prapor žákyň sestry X. Kučerová, Kondelíková a Roubíčková.

Prapor svěřenky v Obrnicích (1926)

Prapor svěřence naší jednoty v Obrnicích byl zhotoven dle návrhu br. K. Pavlíka na náklad menšinového odboru a svěřence byl předán při zájezdu členů jednoty do Obrnic. Obrnická jednota věnovala na prapor Sokola Dejvice stuhu, která se dochovala do dnešní doby.

Věříme, že zrestaurování historických praporů a stuh bylo správným rozhodnutím, díky kterému se podaří zachovat tyto cenné památky naší jednoty i pro další generace. Fotografie praporů a stuh z doby před restaurováním si můžete prohlédnout zde.

Galerie

Prapory