Muži – obnovení cvičení od 25.5.2021

Od úterý 25.5.2021 obnoví své cvičení oddíl Mužů. Cvičit se bude v tělocvičně dle standardního rozvrhu (úterý a čtvrtek 19:45 – 21:00).

Dle epidemiologických nařízení:

– šatny a sprchy nelze používat

– mimo vlastní cvičení je nutné používat v prostorách sokolovny respirátory

– cvičenci doloží čestné prohlášení nebo výsledek testu nebo potvrzení o očkování či prodělání nemoci covid 19 (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů, prodělání nemoci před ne více než 180 dny od prvního pozitivního testu, očkování – i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců).

Rolovat nahoru