Interní předpisy

Nazdar všem, jak jsem již předeslal bude se snažit touto cestou všechny členy informovat o činnostech Výboru jednoty. Víte například, že Sokol Dejvice má řadu interních předpisů – směrnic, kterými  se řídíme. Pokud jste to nevědlěi, tak teď to již není pravda :-).

Výbor tyto směrnice reviduje, aby více odpovídaly tomu, jak věci v Sokole děláme. První ze směrnic, kterou jsem předělali je směrnice týkající se necvičebních činností – táborů, soustředění apod. Znění celé směrnice naleznete zde.

Přeji všem pěkné čtení.