Informace pro členy Všestrannosti – vracení oddílového a prodloužení permanentek

Vážení členové oddílů Sportovní všestrannosti, od dnešního dne do 31.12.2020 můžete požádat o vrácení poměrné části oddílových příspěvků za období uzavření tělocvičny z epidemiologických důvodů (jaro:  polovina března-květen/červen, podzim: říjen-prosinec). Příspěvky Vám budou vráceny bezhotovostně na účet.

Žádost pošlete elektronicky na email: vsestrannost@sokoldejvice.cz   Uveďte následující údaje:

  • jméno a příjmení, rok narození, oddíl, číslo účtu

Týká se těchto oddílů: Rodiče a děti, Předškoláci, Mladší žactvo, Starší žactvo, Dorost, Muži, Ženy-nářadí, Joga pro seniory

Platnost permanentek  pro rok 2020 se automaticky prodlužuje do 31.12.2021.

Rolovat nahoru